علمی- پژوهشی
نقد و ارزیابی تاریخی نُه حکایت از تذکرة الاولیای عطار نیشابوری
نقد و ارزیابی تاریخی نُه حکایت از تذکرة الاولیای عطار نیشابوری

حمیدرضا فهندژسعدی؛ عبدالرضا سیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

چکیده
  صحت و سُقمِ بعضی از محتویاتِ متونِ عرفانی، به‌ویژه کتاب‌هایی که با تمرکز بیشتری به احوال و گفته‌های صوفیان پرداخته‌اند، همواره محلِ بحث و گفتگو بوده است. بحث‌ها و انتقادها آن‌گاه افزونی می‌گیرد ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ریشه‌های حکایت‌ در زبان عرفان تا پایان قرن سوم(بر پایۀ آثار شقیق ، حارث محاسبی، نوری، خراز، جنید)
ریشه‌های حکایت‌ در زبان عرفان تا پایان قرن سوم(بر پایۀ آثار شقیق ، حارث محاسبی، نوری، خراز، جنید)

مریم جعفرزاده؛ علیرضا فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

چکیده
  حکایت یکی از پرکاربردترین انواع داستانی در زبان عرفان است. با این حال، تا قبل از قرن چهارم که قرن پاگیری حکایت های عرفانی است، ضمن آثار اولیۀ عرفای مسلمان چندان با حکایت مواجه نیستیم و این نکته ما را بر ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تاثیر خوانش دوگانه شعر بر ساختار دستوری، بلاغی و معنایی آن
تاثیر خوانش دوگانه شعر بر ساختار دستوری، بلاغی و معنایی آن

علیرضا نبی‌لو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

چکیده
  خوانش صحیح شعر، رابطه مستقیمی با تعیین ساختار دستوری، بلاغی و معنایی آن دارد. برخی از اشعار با توجه به نوع خوانش، دچار تغییراتی در ساختار دستوری، بلاغی و معنایی می شوند، این تغییرات در نوع و نقش کلمات ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رئالیسم و رئالیسم وهمی، مبنای صورت‌بندی تقابل‌های دوگانه در داستان‌های دلواپس کهرم و دگمه‌های بی‌رنگ، از حسن فرهنگ‌فر
رئالیسم و رئالیسم وهمی، مبنای صورت‌بندی تقابل‌های دوگانه در داستان‌های دلواپس کهرم و دگمه‌های بی‌رنگ، از حسن فرهنگ‌فر

نسرین اسدپور؛ علی اکبر باقری خلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

چکیده
  حسن فرهنگ‌فر، نویسندهٔ معاصر گیلانی در قلمرو رمان و داستان کوتاه شناخته ‌شده‌است. اهتمام فرهنگ‌فر به پالایش جامعه از فاصلهٔ طبقاتی، عقب‌ماندگی‌های فرهنگی و ضرورت برخورداری از حقوق مدنی، موجب شد ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل گفتمان انتقادی غزلیات واصف باختری بر مبنای رویکرد فرکلاف
تحلیل گفتمان انتقادی غزلیات واصف باختری بر مبنای رویکرد فرکلاف

نعمت الله ایران زاده؛ محمدشاهپور قادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی، در پی کشف حقایق نهان در ژرف‌ساخت آثار ادبی است، که در آن مسائل زبانی و روابط میان گفتمان‌ها، با توجه به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی با مناسبات قدرت مطالعه می‌‌گردد. در این مقاله ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی چگونگی تأثیر آنیمیسم بر تأویل‌پذیری در اشعار یدالله رؤیایی بر اساس نظریه‌ی دریافت
بررسی چگونگی تأثیر آنیمیسم بر تأویل‌پذیری در اشعار یدالله رؤیایی بر اساس نظریه‌ی دریافت

فاطمه مدرسی؛ هادی طیطه؛ مهسا ایمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

چکیده
  یدالله رؤیایی از جمله شاعران و نظریه‌پردازان شعر حجم یا اسپاسمانتالیسم است که طبیعت در شعر او حضوری چشم‌گیر دارد. رؤیایی به طبیعت به مثابه‌ی انسان یا جانداری مستقل نگاه می‌کند که رفتار، حالات، کنش ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نقد کهن الگویی شخصیت «درویش» در «قصۀ نوش آفرین گوهرتاج»
نقد کهن الگویی شخصیت «درویش» در «قصۀ نوش آفرین گوهرتاج»

سعید واعظ؛ زهرا منوچهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

چکیده
  درویش به معنی تهیدست، نیازمند و گداست. همچنین به زاهدان ، عارفان و صوفیانی که به دنیا و هر چه در آن است، بی‌اعتنا هستند و روی نیازشان فقط به سمت خداست، درویش می گویند. صفت درویشِ واقعی قناعت، تواضع و خشنودی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
برگردان و بسامدسنجی تکواژهای فارسی ده بند نخست ترکیب بند روحی بغدادی
برگردان و بسامدسنجی تکواژهای فارسی ده بند نخست ترکیب بند روحی بغدادی

عبدالرضا سیف؛ محمود فضیلت؛ محمدحسن غلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

چکیده
  دادوستد میان زبان ها امری بسیار شایع و رایج است. زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین زبان های جهان اسلام، در طول تاریخ درازدامن خود، تأثیرات گسترده ای بر دیگر زبان های این جغرافیای وسیع ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
معرّفی مُصحَفِ مُترجَمِ هُدائی افندی (ش20)؛ بررسی نکاتی در اختلاف قرائات
معرّفی مُصحَفِ مُترجَمِ هُدائی افندی (ش20)؛ بررسی نکاتی در اختلاف قرائات

محمدحسین جعفری‌تبار؛ علیرضا حاجیان نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

چکیده
  اهمّیت پژوهش در مَصاحفِ مُترجَمِ کهن از جنبه‌های گوناگون بر اهل تحقیق روشن است، از فوائدِ گوناگونِ زبانی در تاریخ زبان فارسی تا بهره‌هایی که در علومِ متنوّعِ قرآنی از این گنجینه بر می‌توان گرفت. از ...  بیشتر