تاریخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی
تاریخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی

سید محسن حسینی وردنجانی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 61-72

چکیده
  تاریخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی یکی از خوشبختی‌های هر شاعر کهن می‌تواند وجود دستنویس‌های مضبوط از اشعار او و وجود آگاهی‌های درست از سوانح زندگی‌اش باشد. متاسفانه دستنویس‌های کهن و ارزشمند شاعران ...  بیشتر