کلیدواژه‌ها = عشق
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تشبیهات حوزه‌ای عشق در عبهرالعاشقین روزبهان بقلی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-76

حسین آقاحسینی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ مریم نافلی


3. جامی و حدیث مکرّر عشق

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-145

دکتر بهاءالدین اسکندری؛ دکتر محمدرضا موحدی