کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل عنوان کتاب‌‌ها و سروده‌های مهدی اخوان ثالث

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-92

علی محمدی؛ طاهره قاسمی دورآبادی


2. تحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر براساس شعر هفت تن از شاعران این دوره

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-152

ساغر سلمانی نژادمهرآبادی


3. تاملی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر معاصر

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 277-294

دکتر محمود فضیلت؛ یعقوب نوروزی