کلیدواژه‌ها = روایت
تعداد مقالات: 6
1. نقد و تحلیل پیوند شگرد و درون‌مایه در مجموعه‌داستانِ تمام زمستان مرا گرم کن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 199-218

تیمور مالمیر؛ فاطمه سلطانشاهی


2. مبادی طرحی نو در خوانش عجایب‌نامه‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-113

فاطمه مهری


3. تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-39

تیمور مالمیر؛ شادی احمدی


4. شیوه‌های پایان‌‌بندی در داستان‌‌های مثنوی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-37

علی محمّدی؛ آرزو بهاروند


5. بررسی تطبیقی روایت در بوف کور هدایت و پیکر فرهاد معروفی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 211-229

علی‌اصغر اسکندری؛ صادق جوادی


6. تحلیل داستان ملکوت با تکیه بر رویکرد ساختارگرایانه

دوره 1، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 17-38

تقی پورنامداریان؛ رقیه هاشمی