نویسنده = �������������������� ��������������
بررسی و مقایسۀ حکایاتِ مشترک اسرارنامه و تذکرةالاولیای عطّار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

حمیدرضا فهندژسعدی؛ عبدالرضا سیف


نقد و ارزیابی تاریخی نُه حکایت از تذکرة الاولیای عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

حمیدرضا فهندژسعدی؛ عبدالرضا سیف