نویسنده = ������������������� ����������
تحلیل ساختاری معراج‌نامه‌ی ابن سینا بر پایۀ سفر قهرمان کمپبل

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 135-153

احسان زندی‌طلب؛ خلیل بیگ‌زاده