نویسنده = ���������� ����������
تحلیل مقایسه‌ای مناظره در غزل سبک عراقی و غزل معاصر

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 141-164

مرضیه همتی؛ فاطمه سادات طاهری؛ علیرضا فولادی