نویسنده = ������������������ ������������
اشاره‌ای به جغرافیایِ فرهنگی ارتباطاتِ تن‌زبانی در داستان‌های کوتاه جمال‌زاده

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 155-175

ایرج صادقی؛ بیژن ظهیری ناو؛ خدابخش اسداللهی