ویژگی‌های شکلی (فرمی) شعر رضا براهنی در مجموعۀ خطاب به پروانه‌ها
ویژگی‌های شکلی (فرمی) شعر رضا براهنی در مجموعۀ خطاب به پروانه‌ها

نگین شهابی؛ امیر مازیار

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 235-255

چکیده
  فرم شعر فارسی طیّ تاریخ، پیوسته دستخوش دگرگونی­های بسیار شده است؛ به‌ویژه در قرن حاضر و پس از مطرح‌شدن شعر نو، این تحوّلات، چشم­گیرتر و بحث­انگیز­تر شده است. یکی از واپسین نظریّه‌ها در زمینۀ ...  بیشتر