تمثیل، گونه‌ها و کارکرد آن در پنج اثر منثور تاریخی
تمثیل، گونه‌ها و کارکرد آن در پنج اثر منثور تاریخی

سید مرتضی میرهاشمی؛ حبیب الله عباسی؛ الهام صالحی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 133-153

چکیده
  رسانگی و انتقال پیام، اصلی­‌ترین کارکرد نثر، به‌ویژه نثر تاریخی است؛ به همین سبب در آن باید از شگردهای بلاغی که دستیابی به این هدف را به تعویق می­‌اندازد، کمتر استفاده شود؛ امّا ازآن‌­رو که در ...  بیشتر