نویسنده = ������������ �������� ����������
کهن‌الگوی فردیّت در رمان چهل‌سالگی با رویکرد کهن‌الگویی- اسطوره‌ای

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 219-236

شیرین میرشاه ولد؛ غلامعلی فلاح