هستی‌شناسی عرفانی در غزلیّات فیض کاشانی
هستی‌شناسی عرفانی در غزلیّات فیض کاشانی

لیلا نوروزپور

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 141-159

چکیده
  فیض­کاشانی، فیلسوف شاعری است که غزلیّات او هرچند از نظر ادبی چندان پرمایه نیست، امّا از منظر جریان­شناسی غزل عرفانی فارسی حائز اهمیّت است. بررسی این غزلیّات نشان می­دهد که فیض از قالب غزل برای بیان ...  بیشتر