نویسنده = �������������������������� ������
«تصدیر» و نقد آرای بدیعیان دربارۀ آن

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-20

تقی پورنامداریان؛ روح الله هادی؛ زیبا اشراقی


تقابل‎های هم‌جوار؛ عنصری بلاغی و معنی‌ساز در مثنوی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 37-56

تقی پورنامداریان؛ لاله معرفت