نویسنده = ������������ �������� ������
واکاوی ابهام مکان در شاهنامه بنابر نظریة ذهنیت اسطوره‌ای با تکیه بر داستان‌های تاج‌گذاری ایرج، اسارت کیکاوس در هاماوران و جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

آرمان فاتح دولت‌آبادی؛ حبیب اله عباسی؛ عفت نقابی