نقد و تحلیل انواع وجه فعلی در فارسی
نقد و تحلیل انواع وجه فعلی در فارسی

منوچهر اکبری؛ مونا ولی‌پور

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-15

چکیده
  وجه به­طورکلی مقوله‌ای معنایی است که دیدگاه گوینده را دربارۀ گزاره‌ای نشان می‌دهد. عناصر وجهی مختلفی در زبان برای انتقال وجه وجود دارد؛ به­عبارت­دیگر، زبان‌ها ابزارهای مختلفی برای بیان مفاهیم ...  بیشتر