نویسنده = ������������������� ��������
تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 61-80

علیرضا حاجیان نژاد؛ سرور رباط‌جزی؛ طاهره خیری