نویسنده = ������������ �������� ��������
تحلیل اصطلاح برات در متون دانش استیفا

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 187-205

محمد شادروی منش؛ نفیسه ایرانی


ابن‌حاجب در اشاره‌ای داستانی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 135-148

محمد شادروی منش