نویسنده = ������������ ������������
نام‌دهی و طبقه‌بندی در اشعار سیاسی- اجتماعی فرخی یزدی براساس الگوی کارگزاران اجتماعی ون‌لیوون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

محمد کیشانی فراهانی؛ منوچهر اکبری


نقد و تحلیل انواع وجه فعلی در فارسی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-15

منوچهر اکبری؛ مونا ولی‌پور