نویسنده = �������������� ����������
داستان‌‌‌وارگی در غزلیّات شمس

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 59-76

داوود اسپرهم؛ سمیّه اسدی