نویسنده = �������������������� ��������
پیوندِ بلاغت و ابعاد «وصف» در شعر هشت شاعر کودک

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 103-119

عباس باقی نژاد؛ اصغر باباسالار


کاربردهای خاصّ «را» در برخی متون فارسی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 181-196

اصغر باباسالار