نویسنده = ������������������ ��������������
بوطیقای روایت در داستان یک سرخپوست در آستارا از بیژن نجدی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-20

سعید واعظ؛ عبدالله آلبوغبیش