نویسنده = ����������������������� ��������������
کمینه‌‌گرایی در خرده‌‌حکایت‌‌های تذکرةالأولیا: استراتژی زیبایی‌شناختی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 101-113

ابراهیم سلیمی‌کوچی؛ نیکو قاسمی اصفهانی