دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل
دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل

شهرام آزادیان؛ محمدعلی اجتهادیان

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 97-111

چکیده
  جامع­ التمثیل را محمدعلی حبله‌رودی در قرن یازدهم تألیف کرده است. این کتاب مجموعه‌ای است از امثال و حکم و نیز حکایات و مواعظ مرتبط با آنها. از این کتاب نسخه‌های خطی فراوانی در کتابخانه‌های مختلف جهان ...  بیشتر
حسن تخلّص و عیوب لفظی« گریز» تا آغاز سده هفتم
حسن تخلّص و عیوب لفظی« گریز» تا آغاز سده هفتم

شهرام آزادیان؛ رضا خبّازها

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 66-82

چکیده
  در بیشتر کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدیع فارسی و عربی، در بحث حسن تخلّص، به برخی از آنچه گریز به ستایش را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آراید ...  بیشتر