«حلقه در گوش کردن» در تاریخ و ادب فارسی
«حلقه در گوش کردن» در تاریخ و ادب فارسی

محمود عابدی؛ عباس بگ جانی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 1-20

چکیده
  «حلقه در گوش کردن» آیینی کهن است که در میان اقوام و گروه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اجتماعی، و برای مقاصد گوناگون معمول بوده است. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که از گذشته‌های ...  بیشتر
روابط بینامتنی در اسکندرنامه‌های منظوم (فردوسی، نظامی و امیرخسرو)
روابط بینامتنی در اسکندرنامه‌های منظوم (فردوسی، نظامی و امیرخسرو)

محمود عابدی؛ محمد پارسانسب؛ سیما عباسی

دوره 1، 7و8 ، اسفند 1390، ، صفحه 27-44

چکیده
  بینامتنیت را نخستین بار ژولیا کریستوا در مورد روابط میان متون به کار برد. پس از وی افرادی نیز به بررسی مباحث بینامتنی از دیدگاه‌های متفاوت پرداختند و مفهوم آن را تغییر دادند. یکی از این افراد ژرار ژنت ...  بیشتر