تحلیل اسطوره‌های کیخسرو، گرشاسب و جمشید بر اساس آراء یونگ
تحلیل اسطوره‌های کیخسرو، گرشاسب و جمشید بر اساس آراء یونگ

نصراله امامی؛ آذرمیدخت رکنی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-12

چکیده
  از دیرینه‌ترین آرزوهای انسان بی‌مرگی و دستیابی به زندگی جاویدان است. انسان این آرزوی درونی را بر قهرمانان اسطوره‌های خود فرافکن می‌نماید. قهرمانان در اسطوره‌ها و افسانه‌های ملل به طرق گوناگون ...  بیشتر