نویسنده = ����������������� �������� ��������������
بررسی واژه‌های ترکی در دیوان حافظ

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 227-244

دکتر اسماعیل تاج‌بخش