نویسنده = ������ ������������������ ������
بینش نقش اندیش روزبهان در تفسیر عرایس البیان فی حقایق القرآن

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 39-56

علی شیخ الاسلامی؛ محمد رضایی